Handicappede som ved billetbestilling gør opmærksom på, at der er behov for en ledsager, kan få ledsager gratis med til forestilling/koncert, mod forevisning af ledsagerkort. Dog kan enkelte arrangementer være undtaget denne ordning.

Ledsagerkort udstedes af:

DH Danske Handicaporganisationers Brugerservice, tlf. 36 75 17 93 - www.handicap.dk/brugerservice

Dansk Blindesamfund, tlf. 38 14 88 44 - www.dkblind.dk

Desuden findes der elevatorer i både Tinghallen & i BDOLounge, hvis et arrangement holdes på et andet plan, end stueetagen.