Tinghallens Generalforsamling

Tinghallens generalforsamling afholdes 19. marts kl. 19.00.
Adgangskort afhentes på Tinghallens kontor fra 6. til 13. marts. Tinghallens kontor er rykket til Stadion Allé 7 og har åbent fra mandag - torsdag kl. 09.00 til 16.00 og fredag kl. 09.00 til 14.00. Adgangskortet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

På grund af den praktiske planlægning kan der ikke udleveres adgangskort efter 13. marts.

Aktiebreve, der ikke er registrerede elektronisk, medbringes ved afhentning af adgangskort. Dagsorden og revideret årsrapport ligger til aktionærerenes gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen. De aktionærer, der har fremsat anmodning om det, kan få materialet fremsendt.